Podsumowanie działalności SU za 2016 rok

W 2016 roku na terenie naszego województwa działało tylko 46 spółdzielni uczniowskiach. Stan ten spowodowała likwidacja niektórych szkół oraz wprowadzenie nowych przepisów w zakresie opodatkowania szkół podatkiem od towarów i usług, które budzą wiele nieporozumień i skutkiem tego było zawieszenie około 10 spółdzielni.

Spółdzielnie Uczniowskie prowadzą różne formy działalności:

- gospodarczo-handlową poprzez sprzedaż w sklepiku szkolnym,

- kulturalno-oświatową,

- zbiórkę surowców wtórnych,

- pomoc charytatywną.

Czystą nadwyżkę finansową przeznaczają na potrzeby szkoły: dofinansowanie do wycieczek, dożywianie dzieci, zakup pomocy naukowych do pracowni szkolnych, książek do biblioteki, nagród dla uczestników biorących udział w konkursach i zawodach szkolnych.

Młodzi spółdzielcy nie tylko świętują junbileusze i rocznice powstania spółdzielni uczniowskiej. W szkołach odbywają się uroczyste spotkania i różne imprezy.

W dniu 26 maja 2017 r. w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji podsumowania wyników pracy spółdzielni uczniowskich i Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich za 2016 rok.

W spotkaniu udział wzięli: Janusz Paszkowski - Prezes ZLSP, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, Wiceprezes i Członek Rady CEOOP, Członek Komitetu Wykonawczego CICOPA, Członek Cooperatives Europe, Członek ICA; Anna Bulka - Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie; Jadwiga Kotkowska - Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Kielcach; Halina Kaczanowska - Członek Zarządu PSS "Społem" w Kielcach; Sławomir Witkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej PSS "Społem" w Kielcach; Jacek Staromłyński - starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach; instruktorzy Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich oraz opiekunowie.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem odznaki "Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy" przez Janusza Paszkowskiego. Odznaki otrzymali: Urszula Pyk Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, Renata Konwiak opiekun SU "Pokemon" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowej, Justyna Pyka opiekun SU w Publicznym Gimnazjum we Włoszczowej i  Stanisław Tyburczy długoletni opiekun SU w Zespole Szkół w Tumlinie, obecnie członek ŚRSU.

Następnie Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Świętokrzyska Rada Spółdzielni Uczniowskich wręczyła nagrody dla spółdzielni uczniowskich prowadzących działalność w szkołach: ZSO nr 29 w Kielcach, PG nr 1 Włoszczowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiślica, SP Tarłów, SP nr 1 Stąporków, GZS Łagów, SP Modliszewice, Gimnazjum św. Kingi Nowy Korczyn, Gimnazjum nr 2 Rataje, PG Szewna, Gimnazjum nr 1 Jędrzejów.

Anna Kotwica Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich przedstawiła krótką informację o działalności Rady i uzyskanych wynikach przez spółdzielnie uczniowskie w 2016 roku. Podkreślić należy, że przychody ogółem w 2016 r. wyniosły 757,8 tys. zł a czysta nadwyżka finansowa ponad 107 tys. zł.

Podczas spotkania był też czas na prezentacje działań wybranych spółdzielni uczniowskich, które w tym roku miały bardzo róznorodną formę i oprawę. Spółdzielnia Uczniowska "Pszczółka Maja" w Tarłowie na filmie zaprezentowała swoją działalność. Spółdzielnia Uczniowska "Pokemon" we Włoszczowej i Spółdzielnia Uczniowska "Jutrzenka" w Tumlinie przedstawiły prezentacje multimedialne. Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej "Dziupla" w Kielcach zaprosili do odśpiewania hymnu spółdzielczego, który jest utworem trudnym, ale przy wsparciu wokalnym został bardzo ładnie wykonany przez członków SU.

Goście i członkowie spółdzielni uczniowskich, którzy przybyli na spotkanie otrzymali pamiątkowe upominki. Spotkanie przebiegło w przyjaznej, serdecznej atmosferze przy kawie i ciepłym posiłku.

Organizatorami spotkania byli: Świętokrzyska Rada Spółdzielni Uczniowskich przy wsparciu Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej i PSS "Społem" w Kielcach, Delegatura Regionalna ZLSP w Kielcach.

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»
pokaż wszystkie»