Organy KRS

Kongres spółdzielczości

Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości zwoływany co 4 lata. Dokonuje on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego

 

Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Krajowej Rady Spółdzielczej. Pracami Zgromadzenia Ogólnego kieruje Przewodniczący. Kadencja Zgromadzenia Ogólnego trwa 4 lata.


 

VI Kongres Spółdzielczości, obradujący w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Warszawie, dokonał wyboru 100-osobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. W skład Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej wybrani zostali:

 

 1. Ajchler Romuald
 2. Anulewicz Andrzej
 3. Arent Henryk
 4. Banaszak Marek
 5. Bartkowski Tadeusz
 6. Bieniasz JAn
 7. Biniek Włodzimierz
 8. Błaszczyk Jacek
 9. Boguta Witold
 10. Bożyk Franciszek
 11. Brewka Julian
 12. Broś Waldemar
 13. Bulka Anna
 14. Czapla Jerzy
 15. Czaplejewicz Janusz Bogdan
 16. Czwojdrak Maria
 17. Dados Wiesław
 18. Dawidkowski Roman
 19. Dąbrowski Mieczysław
 20. DerenowskiTadeusz
 21. Dymara Ryszard
 22. Dzierzęcki Henryk
 23. Frąckiewicz Marian
 24. Gawlik Józef
 25. Gawron Zbigniew
 26. Gąbka Jan
 27. Gołębiewski Józef
 28. Gracz Jerzy
 29. Gratkowski Grzegorz
 30. Grzelak Krzysztof
 31. Grzesiek Jan
 32. Herzberg Zbigniew
 33. Huzior Piotr
 34. Janik Ewa
 35. Jankowski Jerzy
 36. Jaskuła Leszek
 37. Jędraszek Teresa
 38. Juszkiewicz Marek
 39. Juszczyk Marcin
 40. Kania Władysław
 41. Karbowniczyn Józef
 42. Kaźmierska Katarzyna
 43. Klonowski Leszek
 44. Kłys Jerzy
 45. Kobierski Jarosław
 46. Koch-Kubas Joanna
 47. Kokoszkiewicz Krzysztof
 48. Kołodziej Władysław
 49. Kraszewski Marek
 50. Kubik Jan
 1. Kujawa Zdzisław
 2. Kwiatoń Krzysztof
 3. Libor Tadeusz
 4. Makohin Piotr
 5. Matejczuk Marian
 6. Matusiak Rafał
 7. Nikołajuk Aleksander
 8. Nizioł Jerzy
 9. Nycz Artur
 10. Olejniczak Zbigniew
 11. Orczykowski Tadeusz
 12. Palej Maciej
 13. Paszkowski Janusz
 14. Paziewski Waldemar
 15. Petkowicz Ryszard
 16. Pietrzyk Sławomir
 17. Płusa Ryszard
 18. Pokorski Sylwester
 19. Półrolniczak Andrzej
 20. Przeczek Rafał
 21. Rączkowski Jan
 22. Rukat Waclaw
 23. Rybka Jerzy
 24. Sienkiewicz Janusz
 25. Siwek Zdzisław
 26. Słupek Edward
 27. Sokół Zbigniew
 28. Sosnowiec Adam
 29. Stachowiak Edmund
 30. Staciwa Jacek
 31. Stec Stanisław
 32. Stawicka Monika
 33. Sułkowski Jan
 34. Ssreter Jerzy
 35. Śledziewski Stanisław
 36. Tchórzewski Henryk
 37. Tomecki Wacław
 38. Tylkowska Anna
 39. Waśko Łucjan
 40. Witkowski Waldemar
 41. Włostowski Jan
 42. Wojciechowski Adam
 43. Woźniak Mieczysław
 44. Zalewska Zenona
 45. Zasuń Piotr
 46. Zieliński Eugeniusz

 

 

Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej:

 

 1. Jerzy Jankowski - przewodniczący
 2. Waldemar Broś - zastępca przewodniczącego
 3. Józef Gawlik - zastępca przewodniczącego
 4. Józef Gołębiowski - zastępca przewodniczącego
 5. Janusz Paszkowski - zastępca przewodniczącego
 6. Jacek Staciwa - zastępca przewodniczącego
 7. Waldemar Witkowski - zastępca przewodniczącego
 8. Maciej Palej - sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krajowej Rady Spółdzielczej. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne - maksymalnie: 13 osób. Jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie §7 ust.2 pkt.11  Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r. Nr 7, poz.86) wybrało w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną w składzie:

 Członkowie:

1. Bartkowski Tadeusz                              

2. Bieniek Włodzimierz                                      

3. Czaplejewicz Janusz Bogdan                                       

4. Dąbrowski Mieczysław                        

5. Huzior Piotr                                    

6. Jędraszek Teresa

7. Klonowski Leszek

8. Kobierski Jarosław                         

9. Kwiatoń Krzysztof                                

10. Matusiak Rafał                             

11. Stec Stanisław

12. Waśko Łucjan

13. Włostowski Jan

 

 


 

 Komisje problemowe KRS

 Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 10 stycznia 2017 r. powołało następujące Komisje problemowe Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej - stosownie do postanowień §7 ust.2 pkt 13 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej:

1. Komisja Spółdzielczości Rolniczej

przewodniczący: Władysław Kołodziej

zastępca: Teresa Jędraszek

sekretarz: Jarosław Kobierski

2. Komisja Spółdzielczości Pracy

przewodniczący: Katarzyna Kaźmierska

zastępca: Ryszard Płusa

sekretarz: Włodzimierz Bieniek

3. Komisja Spółdzielczości Konsumentów

przewodniczący: Andrzej Anulewicz

zastępca: Anna Tylkowska

sekretarz: Waldemar Paziewski

4. Komisja Spółdzielczości Mieszkaniowej

przewodniczący: Jan Sułkowski

zastępca: Sylwester Pokorski

sekretarz: Ewa Janik

5. Komisja Finansów Spółdzielczych

przewodniczący: Piotr Huzior

zastępca: Rafał Matusiak

sekretarz: Roman Dawidowski

6. Komisja Lustracji

przewodniczący: Marek Juszkiewicz

zastępca: Julian Brewka

sekretarz: Zenona Zalewska

7. Komisja Samorządu Spółdzielczego i Promocji

przewodniczący: Andrzej Półrolniczak

zastępca: Tadeusz Libor

sekretarz: Jacek Błaszczyk

Pierwsze posiedzenia Komisji Problemowych odbędą się w pierwszym kwartale 2017 r.

 

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Krajowej Rady Spółdzielczej; kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz poprzez prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Zgromadzenia.


Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie § 7 ust.2 pkt.11 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996r. Nr 7, poz.86)w dniu 10 stycznia 2017 r. wybrało w głosowaniu tajnym prezesa, zastępców prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Pracami Krajowej Rady Spółdzelczej kieruje pięcioosobowy Zarząd w składzie:

 

Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu 

 


 

Ryszard Jaśkowski - zastępca prezesa Zarządu

Tomasz Jórdeczka - zastępca prezesa Zarządu

Marek Kowalski - zastępca prezesa Zarządu

Zygmunt Paśnik - zastępca prezesa Zarządu

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»
Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
pokaż wszystkie»