Klub Prezesa i Głównego Księgowego 2 grudnia 2013 r.

            2 grudnia 2013 r. w siedzibie DR w Kielcach odbyło się spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni różnych branż woj. świętokrzyskiego, a także zaproszeni goście Pan Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowice, Pani Barbara Miąsko – Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Przystań”
w Kwapince.

            Na początku spotkania Prezes ZLSP Pan Janusz Paszkowski wręczył certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu uczestnikom projektu „Wsparcie członków Rad Nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych”. Certyfikaty otrzymali:

  1. Anna Rak – Spółdzielnia Socjalna „Smakosz”
  2. Halina Nowak - Spółdzielnia Socjalna „Smakosz”
  3. Jacek Gąsowski – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares”
  4. Maria Laskowska – Metalowa Spółdzielnia Pracy „Skamet”
  5. Grzegorz Kubalski – Metalowa Spółdzielnia Pracy „Skamet”
  6. Katarzyna Zając – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”
  7. Rafał Ziomek - Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”

            Głównym tematem spotkania była współpraca samorządu lokalnego ze spółdzielczością. Swoje doświadczenia przedstawił Wójt Gminy Raciechowice oraz Barbara Miąsko – Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Przystań”. Spółdzielnia Socjalna „Przystań” powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz organizacji pozarządowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince. Dzięki tej współpracy zatrudnienie znalazło kilkanaście osób zagrożonych wykluczeniem.

            Głównymi usługami przedsiębiorstwa jest utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej oraz  dostarczanie dań obiadowych do uczniów szkół działających na terenie gminy. Oprócz wyżej wymienionych usług spółdzielnia świadczy również usługi cateringowe, zarządza Pensjonatem w Kwapince. Powstanie spółdzielni socjalnej „Przystań” w Raciechowicach jest przykładem i owocem dobrej współpracy samorządu gminnego
z organizacjami pozarządowymi.      

            W dalszej części spotkania Prezes Janusz Paszkowski przedstawił program działalności ZLSP na lata 2014-2017. W przedstawionym programie ujęto działania dotyczące szeroko rozumianej pomocy spółdzielniom na lata 2014-2018.

            Dyrektor Delegatury przekazała informację o planowanych szkoleniach na I kwartał 2014 r. Plan szkoleń po konsultacji z pozostałymi Delegaturami ZLSP zostanie wkrótce przedstawiony.

            W dyskusji zabrał głos Pan Janusz Piątek Pełnomocnik KRS na woj. świętokrzyskie informując o możliwości korzystania przez wszystkie spółdzielnie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz na wyposażenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

 

 

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»
Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy w Kielcach o całkowicie polskim kapitale jest obecny na rynku lokalnym od 110 lat i ściśle związany z Regionem Świętokrzyskim. Bogate doświadczenie pozwala nam na sukcesywne dostosowywanie oferty produktów i usług finansowych bezpośrednio do potrzeb...

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
pokaż wszystkie»