Mieszkaniowe

RSM Armatury

RSM Armatury
25-019 Kielce
ul. Karczówkowska 3
prezes: Barbara Brenzel
fax: (41) 361 43 79
tel.:(41)361 01 38, (41)361 45 11

SM Bocianek

SM Bocianek
25-406 Kielce
ul. Konopnickiej 5
prezes: Marek Wójcik
fax: (41)332 24 41
cent.: (41)331 56 73

SM Domator

SM Domator
25-636 Kielce
ul. Massalskiego 4
prezes: Jacek Rek
fax. (41)369 87 55, tel.:(41)368 90 08 do 11

SM Kościuszki

SM Kościuszki
25-316 Kielce
ul. Kościuszki 50
prezes: Danuta Wojdak
tel.: (41)344 96 31

SM Iskra

SM Iskra
25-714 Kielce
ul. Kołłątaja 3
prezes: Andrzej Partyka
tel.: (41)345 43 33

SM Pionier

SM Pionier
25-372 Kielce
ul. Seminaryjska 28a
prezes: Zbigniew Dusza
fax: (41)362 06 71
tel.:(41)361 18 26

SM Na Stoku

SM Na Stoku
25-437 Kielce
ul. Pawilon 102
prezes: Zdzisław Wojciechowski
fax: (41)335 50 17
tel.: (41)331 23 47, (41)331 54 98

SM Słoneczna

SM Słoneczna
25-520 Kielce
ul. Targowa 18
prezes: Waldemar Jakubczyk
tel.: (41)343 04 02 do 04
fax: w „22”
sekr. w „21”
cent. (41)343 03 44

SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze
25-435 Kielce
ul. Eliza Orzeszkowej 4
prezes: Zbigniew Kot
fax: (41)331 92 28
tel.:(41)331 13 57, (41)331 16 26

SM Świętokrzyska

SM Świętokrzyska
25-547 Kielce
ul. Warszawska 155
prezes: Mirosław Kędzia
fax: (41)331 92 23
tel.:(41)331 10 01/02

SM Wichrowe Wzgórze

SM Wichrowe Wzgórze
25-406 Kielce
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73
prezes: Krystyna Lipko
fax: (41)331 06 38
tel.: (41)331 75 56, (41)331 06 70

SM budowy Domków Jednorodzinnych

SM budowy Domków Jednorodzinnych
25-510 Kielce
ul. Piotrkowska 12
prezes: Jerzy Cybulski
tel.: (41)344 23 81

Kielecka SM

Kielecka SM
25-344 Kielce
ul. Kujawska 25
prezes: Macjej Solarz
fax: (41)341 63 00,
sekr. (41)341 62 00
tel.: (41)341 61 00

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Społem Sandomierz

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu działa od 1907 r. Początkowo spółdzielnia istniała pod nazwą Stowarzyszenie Spożywców „Pomoc Bratnia”. Założycielami Stowarzyszenia byli ks. Antoni Rewera,...

więcej»
SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»
Inwestprojekt Świętokrzyski

Inwestprojekt Świętokrzyski

Spółdzielnia Pracy ”Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach powstała w 1990 roku na bazie Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” działającego od 1958 roku. Dysponujemy stałą kadrą inżynieryjno-techniczną w każdej branży procesu...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»
pokaż wszystkie»