200 LAT POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

 

Rok 2016 jest bardzo ważny dla całej polskiej spółdzielczości.

 

      W 1816 roku ksiądz Stanisław Staszic powołał Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. Była to pierwsza samopomocowa organizacja chłopska na ziemiach polskich. W chwili powstania Towarzystwo liczyło 329 chłopów. Oprócz działalności rolniczej zajmowali się produkcją i usługami - posiadało cegielnię, młyn, kuźnię i karczmę. Wypracowane dochody i składki członkowskie były przeznaczone między innymi na opiekę socjalną dla najbiedniejszych, utrzymanie szkoły, stypendia dla zdolnych uczniów. Członkowie Towarzystwa tworzyli także rodziny zastępcze dla sierot. Działał bank pożyczkowy, który udzielał pożyczek pieniężnych i  zbożowych, świadczył również pomoc w przypadkach klęsk żywiołowych. Towarzystwo funkcjonowało przez około 120 lat, ale po okupacji hitlerowskiej zostało zlikwidowane w 1951 roku.

     W grudniu 2016 roku odbędzie się w Warszawie VI Kongres Spółdzielczości, który podsumuje działalność spółzielców za ostatnie 4 lata.

    W Polsce działa ponad 9,5 tys. spółdzielni, w których zrzeszone jest 8 mln członków. Spółdzielczość pomimo różnych kłopotów i trudności funkcjonuje w Polsce bardzo dobrze dając ponad 1% PKB do budżetu narodowego. 15 branż spółdzielczych stale widoczna jest na polskim rynku. Tworzą się nowe spółdzielnie np. socjalne, spółdzielcze grupy producentów czy spółdzielnie mieszkaniowe. Działalność spółdzielczości przy krytycznej ocenie Państwa jest bardzo dobrze odbierana społecznie. Wielki zakres świadczonych usług na rzecz własnych członków i środowiska lokalnego powoduje, że w skomercjalizowanym społeczeństwie spółdzielczość jest postrzegana jako ta sfera ekonomii społecznej, która w dużym zakresie oddziaływuje pozytywnie na środowisko lokalne.

     Ważnym elementem obchodów 200-lecia spółdzielczości będzie także 25-letnia rocznica utworzenia Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W czasie sesji naukowej, która będzie główną częścią obchodów tego jubileuszu, spółdzielcy będą mieli okazję wysłuchać referatu i wziąć udział w wrsztatach na temat dot. teraźniejszości i przyszłości Spółdzielni Pracy w Polsce.

     Pracownicy Związku już od ponad roku gromadzą materiały, które w porozumieniu z naukowcami zostaną zaprezentowane na uroczystej sesji. W trakcie obchodów zasłużeni dla ZLSP pracownicy zostaną wyróżnieni odznaczeniami spółdzielczymi. Przygotowywana jest też obszerna publikacja, która ukaże niektóre apspekty funkcjonowania spółdzielczości w Polsce.

     W uroczystych obchodach wezmą udział wszystkie zrzeszone spółdzielnie w ZLSP. Na sesję naukową zostaną zaproszeni goście z kraju i zagranicy.

 

Prezes Zarządu

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Janusz Paszkowski

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy w Kielcach o całkowicie polskim kapitale jest obecny na rynku lokalnym od 110 lat i ściśle związany z Regionem Świętokrzyskim. Bogate doświadczenie pozwala nam na sukcesywne dostosowywanie oferty produktów i usług finansowych bezpośrednio do potrzeb...

więcej»
Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»
pokaż wszystkie»