Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości

 

Tezy programowe na wstępie nawiązują do tradycji i zasad według, których działały powołane w 1816 r. przez ks. Stanisława Staszica Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. Na podobnych zasadach działa powstały w połowie XX wieku hiszpańska korporacja Mondragon w kraju Basków.

Dorobek historyczny w zakresie formułowania zasad spółdzielczych spożytkowany został podczas XXXI Kongresu Międzynarodowego Związku Spółzielczego w Manchesterze w 1995 r. w postaci przyjęcia dokumentu pod nazwą "Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości". Deklaracja zwiera oprócz "Zasad" definicję spółdzielni oraz określa wartości spółdzielczego działania.

Dokument ten stał się elementem międzynarodowego prawa spółdzielczego. W Polsce jest wciąż niewystarczająco znany a nadanie mu formy obowiązującego prawa napotyka ciągle na różne problemy, między innymi ze strony samych spółdzielców.

Trzeba podkreślić, że zasady spółdzielcze stanowią o odmienności spółdzielczej formy gospodarowania, o jej istocie i specyfice.

Odpowiadając na postawione przez autora tez pytania czym powinny być w polskiej spółdzielczości wartości i zasady spółdzielcze, czy powinny być zapisane w polskim prawie należy zauważyć, że w Polsce działa około 300 spółdzielni różnych branż nieprzerwanie od ponad 100 lat. Wśród tych spółdzielni jest Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem" w Kielcach. Tak więc tradycja i wartości spółdzielczej działalności posiadają trwałą wartość i są istotą spółdzielczej tożsamości.

Po 27 latach transformacji w Polsce wegług GUS dane dotyczące całej spółdzielczości informują o systematycznym zmniejszaniu się potencjału spółdzielczości na rzecz wielkich korporacji zgaranicznych, których powstanie było popierane przez państwo i samorządy terytorialne różnych szczebli.

Spółdzielczość została w znacznym stopniu sprowadzona do czystego biznesu komercyjnego.

Przyczyn tego stanu na pewno jest wiele i odpowiedź nie będzie krótka i łatwa. Niektóre z nich to:

  1. brak u większości polskich polityków, naukowców, ekonomistów, dziennikarzy i prawników oraz członków rządu świadomości i przekonania do wartości spółdzielczego gospodarowania na rzecz rozwoju demokratycznego społeczeństwa i gospodarczego Polski,
  2. brak wśród spółdzielców różnych branż a także pomiędzy spóldzielniami współpracy i konsekwencji działania w celu obrony rodzimej przedsiębiorczości,
  3. niechęć większości kadr kierowniczych do doskonalenia wiedzy fachowej i szkolenia pracowników spowodowała brak młodej kadry fachowej do prowadzenia spółdzielni,
  4. wprowadzone zmiany przepisów prawa spółdzielczego nie uwzględniały wartości i zasad spółdzielczych i ne zapewniały integracji i rozwoju spółdzielczości.


Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»
Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
pokaż wszystkie»