Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości

 

Tezy programowe na wstępie nawiązują do tradycji i zasad według, których działały powołane w 1816 r. przez ks. Stanisława Staszica Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. Na podobnych zasadach działa powstały w połowie XX wieku hiszpańska korporacja Mondragon w kraju Basków.

Dorobek historyczny w zakresie formułowania zasad spółdzielczych spożytkowany został podczas XXXI Kongresu Międzynarodowego Związku Spółzielczego w Manchesterze w 1995 r. w postaci przyjęcia dokumentu pod nazwą "Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości". Deklaracja zwiera oprócz "Zasad" definicję spółdzielni oraz określa wartości spółdzielczego działania.

Dokument ten stał się elementem międzynarodowego prawa spółdzielczego. W Polsce jest wciąż niewystarczająco znany a nadanie mu formy obowiązującego prawa napotyka ciągle na różne problemy, między innymi ze strony samych spółdzielców.

Trzeba podkreślić, że zasady spółdzielcze stanowią o odmienności spółdzielczej formy gospodarowania, o jej istocie i specyfice.

Odpowiadając na postawione przez autora tez pytania czym powinny być w polskiej spółdzielczości wartości i zasady spółdzielcze, czy powinny być zapisane w polskim prawie należy zauważyć, że w Polsce działa około 300 spółdzielni różnych branż nieprzerwanie od ponad 100 lat. Wśród tych spółdzielni jest Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem" w Kielcach. Tak więc tradycja i wartości spółdzielczej działalności posiadają trwałą wartość i są istotą spółdzielczej tożsamości.

Po 27 latach transformacji w Polsce wegług GUS dane dotyczące całej spółdzielczości informują o systematycznym zmniejszaniu się potencjału spółdzielczości na rzecz wielkich korporacji zgaranicznych, których powstanie było popierane przez państwo i samorządy terytorialne różnych szczebli.

Spółdzielczość została w znacznym stopniu sprowadzona do czystego biznesu komercyjnego.

Przyczyn tego stanu na pewno jest wiele i odpowiedź nie będzie krótka i łatwa. Niektóre z nich to:

  1. brak u większości polskich polityków, naukowców, ekonomistów, dziennikarzy i prawników oraz członków rządu świadomości i przekonania do wartości spółdzielczego gospodarowania na rzecz rozwoju demokratycznego społeczeństwa i gospodarczego Polski,
  2. brak wśród spółdzielców różnych branż a także pomiędzy spóldzielniami współpracy i konsekwencji działania w celu obrony rodzimej przedsiębiorczości,
  3. niechęć większości kadr kierowniczych do doskonalenia wiedzy fachowej i szkolenia pracowników spowodowała brak młodej kadry fachowej do prowadzenia spółdzielni,
  4. wprowadzone zmiany przepisów prawa spółdzielczego nie uwzględniały wartości i zasad spółdzielczych i ne zapewniały integracji i rozwoju spółdzielczości.


Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Społem Sandomierz

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu działa od 1907 r. Początkowo spółdzielnia istniała pod nazwą Stowarzyszenie Spożywców „Pomoc Bratnia”. Założycielami Stowarzyszenia byli ks. Antoni Rewera,...

więcej»
SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»
SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»
Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy w Kielcach o całkowicie polskim kapitale jest obecny na rynku lokalnym od 110 lat i ściśle związany z Regionem Świętokrzyskim. Bogate doświadczenie pozwala nam na sukcesywne dostosowywanie oferty produktów i usług finansowych bezpośrednio do potrzeb...

więcej»
pokaż wszystkie»