Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018

 

W 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) proklamował obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. Obchody miały stać się okazją do zwiększenia popularyzacji na świecie tematyki spółdzielczej i promowania spółdzielczych ideałów międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju. Celem obchodów jest także rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a rządami poszczególnych krajów, samorządami i organizacjami międzynarodowymi.

W 1994 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła ważną rolę, jaką spółdzielnie odgrywają w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym, ogłaszając wspólne od 1995 roku obchodzenie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Z tej okazji Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i ONZ proklamują hasła kolejnych obchodów. Na 2018 rok brzmi ono "Budowanie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego poprzez współpracę".

W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od 1925 roku, kiedyś jedną z pierwszych niedziel czerwca, a obecnie zwykle pod koniec tego miesiąca, co wiąże się z proklamowaniem przez Sejm RP w 1995 r. 1 lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.

Za sprawą apelu Zgromadzenia ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowanego do Parlamentów i Państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej proklamował dzień 1 lipca dniem spółdzielczości.

Polska spółdzielczość ma bardzo długą tradycję, kształtowała się już w czasie zaborów, rozwijała w okresie międzywojennym, przetrwała czas zawirowań politycznych.

Obecnie w 9200 spółdzielniach zrzeszonych jest ponad 8 mln członków. Spółdzielczość w Polsce rozwija się. Powstają nowe rodzaje spółdzielni, szczególnie wśród ludzi młodych.

Święto dnia spółdzielczości jest okazją do podsumowania osiągnięć spółdzielczych w naszym kraju.


Drodzy Spółdzielcy z okazji

Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

życzymy pomyślnego realizowania założonych celów

we wszystkich sferach działalności

zarówno gospodarczej jak i społecznej,

satysfakcji i korzyści z ich osiągnięcia

w życiu zawodowym i prywatnym.

Życzymy również Wszystkim Spółdzielcom

i Waszym Rodzinom

dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy w Kielcach o całkowicie polskim kapitale jest obecny na rynku lokalnym od 110 lat i ściśle związany z Regionem Świętokrzyskim. Bogate doświadczenie pozwala nam na sukcesywne dostosowywanie oferty produktów i usług finansowych bezpośrednio do potrzeb...

więcej»
Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»
pokaż wszystkie»