Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018

 

W 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) proklamował obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. Obchody miały stać się okazją do zwiększenia popularyzacji na świecie tematyki spółdzielczej i promowania spółdzielczych ideałów międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju. Celem obchodów jest także rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a rządami poszczególnych krajów, samorządami i organizacjami międzynarodowymi.

W 1994 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła ważną rolę, jaką spółdzielnie odgrywają w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym, ogłaszając wspólne od 1995 roku obchodzenie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Z tej okazji Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i ONZ proklamują hasła kolejnych obchodów. Na 2018 rok brzmi ono "Budowanie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego poprzez współpracę".

W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od 1925 roku, kiedyś jedną z pierwszych niedziel czerwca, a obecnie zwykle pod koniec tego miesiąca, co wiąże się z proklamowaniem przez Sejm RP w 1995 r. 1 lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.

Za sprawą apelu Zgromadzenia ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowanego do Parlamentów i Państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej proklamował dzień 1 lipca dniem spółdzielczości.

Polska spółdzielczość ma bardzo długą tradycję, kształtowała się już w czasie zaborów, rozwijała w okresie międzywojennym, przetrwała czas zawirowań politycznych.

Obecnie w 9200 spółdzielniach zrzeszonych jest ponad 8 mln członków. Spółdzielczość w Polsce rozwija się. Powstają nowe rodzaje spółdzielni, szczególnie wśród ludzi młodych.

Święto dnia spółdzielczości jest okazją do podsumowania osiągnięć spółdzielczych w naszym kraju.


Drodzy Spółdzielcy z okazji

Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

życzymy pomyślnego realizowania założonych celów

we wszystkich sferach działalności

zarówno gospodarczej jak i społecznej,

satysfakcji i korzyści z ich osiągnięcia

w życiu zawodowym i prywatnym.

Życzymy również Wszystkim Spółdzielcom

i Waszym Rodzinom

dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»
Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy w Kielcach o całkowicie polskim kapitale jest obecny na rynku lokalnym od 110 lat i ściśle związany z Regionem Świętokrzyskim. Bogate doświadczenie pozwala nam na sukcesywne dostosowywanie oferty produktów i usług finansowych bezpośrednio do potrzeb...

więcej»
Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
pokaż wszystkie»