Podsumowanie działalności Spółdzielni Uczniowskich za 2013 r.

                W dniu 14 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie opiekunów instruktorów i pełnomocników Kuratorium Oświaty w Kielcach, na którym podsumowana  została działalność spółdzielni z rok 2013. W roku szkolnym 2013 spółdzielnie osiągnęły 1.507.332 zł. ogółem obroty i wypracowały zysk w kwocie 220 864 zł.  Zysk osiągnięty przeznaczyły na: działalność kulturalno – oświatową w kwocie 76 788 zł, na pomoc szkołom w wysokości 46 940 zł, na fundusz rozwoju spółdzielni uczniowskich w wysokości  54 930 zł ( który został rozdysponowany przez Zarząd Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w 75 % na diety dla opiekunów, w 13 % dla instruktorów i 12 % na prowadzenie Biura Rady zgodnie regulaminem Zarządu Rady), oraz na fundusz społeczny spółdzielni w kwocie 25 790 zł.

            Do najlepszych w województwie świętokrzyskim należą spółdzielnie w: Publicznym Gimnazjum w Łagowie, która wypracowała zysk w wysokości 15 303 zł; opiekunami są Monika Nowak i Michał Łębek, Publicznym Gimnazjum Nr 1 Włoszczowa - wypracowała zysk w kwocie 14 945 zł, w której opiekunkami są Ewelina Orlińska i Justyna Pyka, Samorządowym Gimnazjum w Nowym Korczynie - osiągnęła zysk w wysokości 11. 200 zł a opiekunką jest  Barbara Kanicka. Za uzyskane bardzo dobre wyniki finansowe i długoletnią opiekę nad spółdzielnią oraz krzewienie idei spółdzielczości wśród dzieci i młodzieży Opiekunowie otrzymali odznaczenia przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie.

            Krajowa Rada Spółdzielcza w br. podobnie jak w latach poprzednich nagrodziła odznaką zasłużony działacz ruchu spółdzielczego opiekunów: Elżbietę Strużkę ze Szkoły Podstawowej w Bukowej, Annę Łyko i Agatę Pasternak z Publicznego Gimnazjum w Cieszkowy, Renatę Wojas z Publicznego Gimnazjum Złota Pińczowska. W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej odznaki wręczyła Maria Nowak Członek Zarządu Fundacji Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie, Wice Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Kielcach

            W imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie za długoletnią pracę na rzecz rozwoju  spółdzielni uczniowskich w województwie świętokrzyskim podziękowała Jadwiga Kotkowska Dyrektor Delegatury ZLSP w Kielcach wręczając honorową odznakę ”Za zasługi dla spółdzielczości pracy”.  Odznaki otrzymali: Juliusz Horudy – wizytator  Kuratorium Oświaty  w Kielcach, pełniący funkcję pełnomocnika Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich do 31.12.2013 r.,  Barbara Domagała - Dyrektor Zespołu Szkół w Tumlinie (najstarszej spółdzielni w województwie świętokrzyskim istniejącej od 1925 r.) oraz opiekunki Wiesława Kozińska i Iwona Sijka z Publicznego Gimnazjum  Słupi Koneckiej i  Renata Wojas z Publicznego Gimnazjum Złota Pińczowska (spółdzielnia uczniowska działa ponad 65 lat).

            Pełnomocnikiem do Spraw Spółdzielni Uczniowskich z Kuratorium Oświaty w Kielcach  od  01.01.2014 r. jest Wizytator Bożena Kropisz.

            Przedstawiciele spółdzielni uczniowskiej z Gimnazjum Nr 1 w Kielcach wspólnie z opiekunką Elżbietą Zapała i instruktorką rejonu Kielce – Końskie Anną Kotwica uczestniczyli w II Kongresie Spółdzielni Uczniowskich zorganizowanym w dniach 31 maja i 1 czerwca br. przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, na którym zaprezentowali dorobek  swojej spółdzielni.

            Ponadto 4 szkoły, w których najdłużej działają spółdzielnie uczniowskie otrzymały statuetki. Należą do nich: Szkoła Podstawowa w Tumlinie – działa 88 lat, którą opiekuje się Renata Prus; Szkoła Podstawowa w Złotej Pińczowskiej – działa 65 lat a opiekuje się Renata Wojas , Szkoła Podstawowa Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim działa -56 lat , którą opiekuje się Grażyna Połetek i Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Kielcach - działa 41 lat, którą opiekują się Marzena Bąk, Marzena Wtulich i Ewa Stradowska. 

            Najlepsze trzy spółdzielnie uczniowskie w województwie świętokrzyskim  za działalność otrzymały specjalne puchary, a do nich należą: Publiczne Gimnazjum w Łagowie, Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowej, Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie.

            Najlepsze spółdzielnie w powiatach: Jędrzejów – Gimnazjum Nr 1, Kazimierza Wielka – Szkoła Podstawowa Nr 1, Stąporków – Szkoła Podstawowa Nr 1, Pińczów -Gimnazjum Nr 2, Ostrowiec - Gimnazjum w Szewnej o trzymały puchary.

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Społem Sandomierz

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu działa od 1907 r. Początkowo spółdzielnia istniała pod nazwą Stowarzyszenie Spożywców „Pomoc Bratnia”. Założycielami Stowarzyszenia byli ks. Antoni Rewera,...

więcej»
KSM Kielce

KSM Kielce

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 54 lata i jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w województwie, została w 2007r. laureatem VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw usługowych. To jedyny organizowany w regionie konkurs...

więcej»
SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
pokaż wszystkie»