Podsumowanie działalności Spółdzielni Uczniowskich za 2013 r.

                W dniu 14 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie opiekunów instruktorów i pełnomocników Kuratorium Oświaty w Kielcach, na którym podsumowana  została działalność spółdzielni z rok 2013. W roku szkolnym 2013 spółdzielnie osiągnęły 1.507.332 zł. ogółem obroty i wypracowały zysk w kwocie 220 864 zł.  Zysk osiągnięty przeznaczyły na: działalność kulturalno – oświatową w kwocie 76 788 zł, na pomoc szkołom w wysokości 46 940 zł, na fundusz rozwoju spółdzielni uczniowskich w wysokości  54 930 zł ( który został rozdysponowany przez Zarząd Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w 75 % na diety dla opiekunów, w 13 % dla instruktorów i 12 % na prowadzenie Biura Rady zgodnie regulaminem Zarządu Rady), oraz na fundusz społeczny spółdzielni w kwocie 25 790 zł.

            Do najlepszych w województwie świętokrzyskim należą spółdzielnie w: Publicznym Gimnazjum w Łagowie, która wypracowała zysk w wysokości 15 303 zł; opiekunami są Monika Nowak i Michał Łębek, Publicznym Gimnazjum Nr 1 Włoszczowa - wypracowała zysk w kwocie 14 945 zł, w której opiekunkami są Ewelina Orlińska i Justyna Pyka, Samorządowym Gimnazjum w Nowym Korczynie - osiągnęła zysk w wysokości 11. 200 zł a opiekunką jest  Barbara Kanicka. Za uzyskane bardzo dobre wyniki finansowe i długoletnią opiekę nad spółdzielnią oraz krzewienie idei spółdzielczości wśród dzieci i młodzieży Opiekunowie otrzymali odznaczenia przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie.

            Krajowa Rada Spółdzielcza w br. podobnie jak w latach poprzednich nagrodziła odznaką zasłużony działacz ruchu spółdzielczego opiekunów: Elżbietę Strużkę ze Szkoły Podstawowej w Bukowej, Annę Łyko i Agatę Pasternak z Publicznego Gimnazjum w Cieszkowy, Renatę Wojas z Publicznego Gimnazjum Złota Pińczowska. W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej odznaki wręczyła Maria Nowak Członek Zarządu Fundacji Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie, Wice Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Kielcach

            W imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie za długoletnią pracę na rzecz rozwoju  spółdzielni uczniowskich w województwie świętokrzyskim podziękowała Jadwiga Kotkowska Dyrektor Delegatury ZLSP w Kielcach wręczając honorową odznakę ”Za zasługi dla spółdzielczości pracy”.  Odznaki otrzymali: Juliusz Horudy – wizytator  Kuratorium Oświaty  w Kielcach, pełniący funkcję pełnomocnika Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich do 31.12.2013 r.,  Barbara Domagała - Dyrektor Zespołu Szkół w Tumlinie (najstarszej spółdzielni w województwie świętokrzyskim istniejącej od 1925 r.) oraz opiekunki Wiesława Kozińska i Iwona Sijka z Publicznego Gimnazjum  Słupi Koneckiej i  Renata Wojas z Publicznego Gimnazjum Złota Pińczowska (spółdzielnia uczniowska działa ponad 65 lat).

            Pełnomocnikiem do Spraw Spółdzielni Uczniowskich z Kuratorium Oświaty w Kielcach  od  01.01.2014 r. jest Wizytator Bożena Kropisz.

            Przedstawiciele spółdzielni uczniowskiej z Gimnazjum Nr 1 w Kielcach wspólnie z opiekunką Elżbietą Zapała i instruktorką rejonu Kielce – Końskie Anną Kotwica uczestniczyli w II Kongresie Spółdzielni Uczniowskich zorganizowanym w dniach 31 maja i 1 czerwca br. przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, na którym zaprezentowali dorobek  swojej spółdzielni.

            Ponadto 4 szkoły, w których najdłużej działają spółdzielnie uczniowskie otrzymały statuetki. Należą do nich: Szkoła Podstawowa w Tumlinie – działa 88 lat, którą opiekuje się Renata Prus; Szkoła Podstawowa w Złotej Pińczowskiej – działa 65 lat a opiekuje się Renata Wojas , Szkoła Podstawowa Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim działa -56 lat , którą opiekuje się Grażyna Połetek i Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Kielcach - działa 41 lat, którą opiekują się Marzena Bąk, Marzena Wtulich i Ewa Stradowska. 

            Najlepsze trzy spółdzielnie uczniowskie w województwie świętokrzyskim  za działalność otrzymały specjalne puchary, a do nich należą: Publiczne Gimnazjum w Łagowie, Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowej, Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie.

            Najlepsze spółdzielnie w powiatach: Jędrzejów – Gimnazjum Nr 1, Kazimierza Wielka – Szkoła Podstawowa Nr 1, Stąporków – Szkoła Podstawowa Nr 1, Pińczów -Gimnazjum Nr 2, Ostrowiec - Gimnazjum w Szewnej o trzymały puchary.

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

KSM Kielce

KSM Kielce

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 54 lata i jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w województwie, została w 2007r. laureatem VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw usługowych. To jedyny organizowany w regionie konkurs...

więcej»
SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»

Społem Sandomierz

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu działa od 1907 r. Początkowo spółdzielnia istniała pod nazwą Stowarzyszenie Spożywców „Pomoc Bratnia”. Założycielami Stowarzyszenia byli ks. Antoni Rewera,...

więcej»
pokaż wszystkie»