Informacja ze spotkania w dniu 26.02.2016 r.

 

 

       W dniu 26.02.2016 r. w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kielcach odbyło się spotkanie z okazji podsumowania jubileuszu 115 rocznicy powstania spółdzielczości uczniowskiej. W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy i opiekunowie niektórych spółdzielni uczniowskich województwa świętokrzyskiego, członkowie Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich. Przedstawiciele trzech Spółdzielni Uczniowskich: "DZIUPLA" przy Gimnazjum Nr 1 w Kielcach, "DO-CENTA" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie oraz "SŁONECZKO" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  Nr 1 w Kielcach przedstawili prezentacje na temat działalności swoich spółdzielni, które uczestnicy spotkania przyjęli z zainteresowaniem i uznaniem.

     Anna Kotwica Instruktor Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Kielcach omówiła przebieg tego jubileuszu w 2015 r.  w spółdzielniach uczniowskich w województwie świętokrzyskim. W ramach obchodów wydany został biuletyn i plakaty okolicznościowe. W wielu szkołach w których działają spółdzielnie uczniowskie organizowane były apele, pogadanki, prezentacje multimedialne, montaże słowno-muzyczne i konkursy związane ze spółdzielczością.

   Młodzi Spółdzielcy na zakończenie obchodów jubileuszu 115 rocznicy powstania spółdzielczości uczniowskiej zaprosili Janusza Paszkowskiego Prezesa Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, Członka Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych, Rzemieślniczych i Usługowo-Produkcyjnych (CICOPA), Członka Rady Europejskiej Konfederacji Spółdzieni Pracy (CECOP-CICOPA EUROPE) działających w sektorze przemysłowym i usługowym; Janusza Piątka Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Pełnomocnika KRS na wojweództwo świętokrzyskie; Bożenę Kropisz Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pełnomocnika ds. Spółdzielni Uczniowskich oraz Annę Bulka Prezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.

   Janusz Paszkowski z okazji tego jubileuszu za długoletnią pracę na rzecz rozwoju spółdzielni uczniowskich i pracę z młodzieżą wręczył: Aldonie Bracichowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kielcach i opiekunom Marzenie Wtulich, Ewie Stradowskiej oraz Annie Kotwica medale pamiątkowe z wizerunkiem Prekursora Spółdzielczości Polskiej Stanisława Staszica a Marii Nowak odznakę "Zasłużony Dla Spółdzielczości Pracy" i Stanisławowi Misztal statuetkę "Za serce dla Spółdzielczości Uczniowskiej" - Instruktorom Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich życząc wyróżnionym i wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów w pracy na rzecz krzewienia idei spółdzielczości wśród dzieci i młodzieży.

   Janusz Paszkowski przypomniał historię powstania spółdzielni w Polsce i na świecie oraz omówił sytuację ekonomiczną i prawną spółdzielczości polskiej i światowej. Młodzi spółdzielcy z zainteresowaniem słuchali Janusza Paszkowskiego.

   Podczas spotkania Anna Bulka mówiła o działaniach podejmowanych przez Fundację na rzecz spółdzielni uczniowskich w Polsce. Zachęcała opiekunów i młodych spółdzielców do współpracy a przede wszystkim do uczestnictwa w szkoleniach i konkursach.

   Spotkanie przebiegło w przyjaznej, serdecznej atmosferze przy kawie i ciepłym posiłku. Organizatorem spotkania była Delegatura Regionalna ZLSP w Kielcach i Świętokrzyska Rada Spółdzielni Uczniowskich.


Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»
KSM Kielce

KSM Kielce

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 54 lata i jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w województwie, została w 2007r. laureatem VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw usługowych. To jedyny organizowany w regionie konkurs...

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
pokaż wszystkie»