Informacja ze spotkania w dniu 26.02.2016 r.

 

 

       W dniu 26.02.2016 r. w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kielcach odbyło się spotkanie z okazji podsumowania jubileuszu 115 rocznicy powstania spółdzielczości uczniowskiej. W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy i opiekunowie niektórych spółdzielni uczniowskich województwa świętokrzyskiego, członkowie Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich. Przedstawiciele trzech Spółdzielni Uczniowskich: "DZIUPLA" przy Gimnazjum Nr 1 w Kielcach, "DO-CENTA" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie oraz "SŁONECZKO" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  Nr 1 w Kielcach przedstawili prezentacje na temat działalności swoich spółdzielni, które uczestnicy spotkania przyjęli z zainteresowaniem i uznaniem.

     Anna Kotwica Instruktor Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Kielcach omówiła przebieg tego jubileuszu w 2015 r.  w spółdzielniach uczniowskich w województwie świętokrzyskim. W ramach obchodów wydany został biuletyn i plakaty okolicznościowe. W wielu szkołach w których działają spółdzielnie uczniowskie organizowane były apele, pogadanki, prezentacje multimedialne, montaże słowno-muzyczne i konkursy związane ze spółdzielczością.

   Młodzi Spółdzielcy na zakończenie obchodów jubileuszu 115 rocznicy powstania spółdzielczości uczniowskiej zaprosili Janusza Paszkowskiego Prezesa Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, Członka Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych, Rzemieślniczych i Usługowo-Produkcyjnych (CICOPA), Członka Rady Europejskiej Konfederacji Spółdzieni Pracy (CECOP-CICOPA EUROPE) działających w sektorze przemysłowym i usługowym; Janusza Piątka Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Pełnomocnika KRS na wojweództwo świętokrzyskie; Bożenę Kropisz Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pełnomocnika ds. Spółdzielni Uczniowskich oraz Annę Bulka Prezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.

   Janusz Paszkowski z okazji tego jubileuszu za długoletnią pracę na rzecz rozwoju spółdzielni uczniowskich i pracę z młodzieżą wręczył: Aldonie Bracichowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kielcach i opiekunom Marzenie Wtulich, Ewie Stradowskiej oraz Annie Kotwica medale pamiątkowe z wizerunkiem Prekursora Spółdzielczości Polskiej Stanisława Staszica a Marii Nowak odznakę "Zasłużony Dla Spółdzielczości Pracy" i Stanisławowi Misztal statuetkę "Za serce dla Spółdzielczości Uczniowskiej" - Instruktorom Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich życząc wyróżnionym i wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów w pracy na rzecz krzewienia idei spółdzielczości wśród dzieci i młodzieży.

   Janusz Paszkowski przypomniał historię powstania spółdzielni w Polsce i na świecie oraz omówił sytuację ekonomiczną i prawną spółdzielczości polskiej i światowej. Młodzi spółdzielcy z zainteresowaniem słuchali Janusza Paszkowskiego.

   Podczas spotkania Anna Bulka mówiła o działaniach podejmowanych przez Fundację na rzecz spółdzielni uczniowskich w Polsce. Zachęcała opiekunów i młodych spółdzielców do współpracy a przede wszystkim do uczestnictwa w szkoleniach i konkursach.

   Spotkanie przebiegło w przyjaznej, serdecznej atmosferze przy kawie i ciepłym posiłku. Organizatorem spotkania była Delegatura Regionalna ZLSP w Kielcach i Świętokrzyska Rada Spółdzielni Uczniowskich.


Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»
Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»
pokaż wszystkie»