KSM Kielce

KSM Kielce

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 54 lata i jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w województwie, została w 2007r. laureatem VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw usługowych. To jedyny organizowany w regionie konkurs promujący demokratyczny sposób zarządzania przez jakość. Komisja konkursowa wszechstronnie oceniła działalność KSM opartą na zasadach spółdzielczości. Podkreśliła jej zasługi dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Kiecach.

Tuż po powstaniu w 1958r. Spółdzielnia przystąpiła do projektowania i budowy nowych domów z rozmachem niespotykanym w dotychczasowej historii miasta. Osiedla, które powstały w Biurze Projektowym „Inwestprojekt", zaliczono wówczas do najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych w Polsce, a ich autorzy byli lau¬reatami nagród państwowych i spółdzielczych.

Ze spółdzielni małej w stosunkowo krótkim czasie przerodziła się w spółdzielnię dużą, o znacznym wkładzie w rozwój inwestycyjny, urbanis¬tyczny i społeczno - kulturalny miasta. W 1980 r. dokonano pierwszego podziału majątku Kie¬leckiej SM i wyłoniono z niej Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową, której przekazano zasoby mieszkaniowe w budowanych w północnej części miasta osiedlach: Świętokrzyskim i Uroczysku.
Wydarzenia polityczne w 1989 r. zmusiły spółdzielczość mieszkaniową do odnalezienia się w nowej, wolnoryn¬kowej rzeczywistości. Kielecka SM stanęła w obliczu najistotniejszych w swojej historii zmian. W październiku 1990 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o drugim podziale majątku Spółdzielni. Z osiedla „Bocianek" utworzona została Spółdzielnia o tej nazwie, która roz¬poczęła samodzielną działalność 1 stycznia 1991 r.

1

Od 1992 r. rozpoczęto racjonalne dostosowywanie reguł prawno-organizacyjnych i ekonomicznych działalności Spółdzielni do nowych warunków. Rada Nadzorcza uchwaliła nową strukturę organizacyjną i wiele regulaminów wewnętrznych, porządkujących gospodarkę zasobami i zarządzanie. Zapewniono bardzo szerokie uczestnictwo członków w procesie zarządzania. W okresie tym rozpoczęto: opomiarowanie energii cieplnej w bu-dynkach i lokalach, montaż węzłów wymiennikowych z automatyką pogodową, opomiarowanie wody, stosowanie nowoczesnych technologii krycia dachów, docieplenia budynków, wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach ze środków funduszu remontowego Spółdzielni.
Przerwa w inwestycjach trwała 10 lat. W 1996 r. rozpoczęto budowę domu przy ul. Zagórskiej 36. Budynek ten otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii domów wielomieszkaniowych w konkursie zorganizowanym w 1999 r. przez „Gazetę Wyborczą" w Kielcach. Od 1997 r. podjęto 5 nowych inwestycji mieszkalno-usługowych i garażowych. W 2009r. i 2010r. na osiedlu Sady oddano do użytku kolejne 73 mieszkania, 27 lokali użytkowych i 38garaży oraz miejsc parkingowych. W 2003 r. rozpoczął się proces wykupu od miasta 49 ha gruntów zabudowanych przez Spółdzielnię. Obecnie wykupionych jest 99% terenu, a dla członków mieszkających w budynkach na nich stojących ustanawia się notarialnie prawa odrębnej własności lokali wraz z ułam¬kowym prawem do własności gruntu. Obecnie gospodarka zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni prowadzona jest w 4 organizacyjnie wyodrębnionych osiedlach, jej sytuacja finansowa jest satysfakcjonująca. Wskaźniki płynności utrzymują się na bezpiecznym poziomie, a wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Ważną częścią działalności Spółdzielni są remonty budynków, włącznie z klatkami schodowymi i windami. Duży atut stanowią tereny zielone, o charakterze par¬kowym, które zajmują ok. 35 ha gruntów. To bezcenny składnik spółdzielczego majątku: 21 stuletnich dębów uznano za pomniki przyrody. Zieleń doskonale dopełnia zabudowę osiedli. Kielecka SM jest też jedyną wśród spółdzielni mieszkaniowych w Kielcach, która ma 3 wolno stojące fontanny osiedlowe. Zasoby mieszkaniowe uzupełniają także nowoczesne place zabaw, liczne sklepy, apteki, szkoły i przedszkola, urzędy pocztowe, biblioteki i biura Urzędu Miasta. Dobrze rozwinięta komunikacja miejska zapewnia dojazd do centrum miasta w 5 minut.
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z powodzeniem buduje swój pozytywny wizerunek. Identyfikują się z nią tysiące kielczan. Jest wiarygodna dla partnerów handlowych i samorządowych. Aktywnie działa w niej ok. 200 członków samorządu spółdzielczego. Rezultaty pracy rzeszy działaczy społecznych i pracowników etatowych zyskują jej sympatyków oraz tworzą warunki dla funkcjonowania spółdzielczego systemu gospodarowania.

KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
25-344 Kielce
ul. Kujawska 26

tel. 41 34 16 000
fax.41 34 16 300
www.ksm.pl

Galeria

ksm_01.jpg ksm_02.jpg ksm_03.jpg ksm_04.jpg

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Domator

Domator

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” przypadają na rok 1986. Po upływie 25 lat SM „DOMATOR” jest nadal nowoczesną firmą, zarządzającą ogromnym majątkiem mieszkaniowym, nadal inwestującą w swój rozwój. Kolejno realizowane osiedla: „Pod...

więcej»
Inwestprojekt Świętokrzyski

Inwestprojekt Świętokrzyski

Spółdzielnia Pracy ”Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach powstała w 1990 roku na bazie Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” działającego od 1958 roku. Dysponujemy stałą kadrą inżynieryjno-techniczną w każdej branży procesu...

więcej»

Społem Sandomierz

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu działa od 1907 r. Początkowo spółdzielnia istniała pod nazwą Stowarzyszenie Spożywców „Pomoc Bratnia”. Założycielami Stowarzyszenia byli ks. Antoni Rewera,...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»
pokaż wszystkie»