KSM Kielce

KSM Kielce

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 54 lata i jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w województwie, została w 2007r. laureatem VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw usługowych. To jedyny organizowany w regionie konkurs promujący demokratyczny sposób zarządzania przez jakość. Komisja konkursowa wszechstronnie oceniła działalność KSM opartą na zasadach spółdzielczości. Podkreśliła jej zasługi dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Kiecach.

Tuż po powstaniu w 1958r. Spółdzielnia przystąpiła do projektowania i budowy nowych domów z rozmachem niespotykanym w dotychczasowej historii miasta. Osiedla, które powstały w Biurze Projektowym „Inwestprojekt", zaliczono wówczas do najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych w Polsce, a ich autorzy byli lau¬reatami nagród państwowych i spółdzielczych.

Ze spółdzielni małej w stosunkowo krótkim czasie przerodziła się w spółdzielnię dużą, o znacznym wkładzie w rozwój inwestycyjny, urbanis¬tyczny i społeczno - kulturalny miasta. W 1980 r. dokonano pierwszego podziału majątku Kie¬leckiej SM i wyłoniono z niej Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową, której przekazano zasoby mieszkaniowe w budowanych w północnej części miasta osiedlach: Świętokrzyskim i Uroczysku.
Wydarzenia polityczne w 1989 r. zmusiły spółdzielczość mieszkaniową do odnalezienia się w nowej, wolnoryn¬kowej rzeczywistości. Kielecka SM stanęła w obliczu najistotniejszych w swojej historii zmian. W październiku 1990 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o drugim podziale majątku Spółdzielni. Z osiedla „Bocianek" utworzona została Spółdzielnia o tej nazwie, która roz¬poczęła samodzielną działalność 1 stycznia 1991 r.

1

Od 1992 r. rozpoczęto racjonalne dostosowywanie reguł prawno-organizacyjnych i ekonomicznych działalności Spółdzielni do nowych warunków. Rada Nadzorcza uchwaliła nową strukturę organizacyjną i wiele regulaminów wewnętrznych, porządkujących gospodarkę zasobami i zarządzanie. Zapewniono bardzo szerokie uczestnictwo członków w procesie zarządzania. W okresie tym rozpoczęto: opomiarowanie energii cieplnej w bu-dynkach i lokalach, montaż węzłów wymiennikowych z automatyką pogodową, opomiarowanie wody, stosowanie nowoczesnych technologii krycia dachów, docieplenia budynków, wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach ze środków funduszu remontowego Spółdzielni.
Przerwa w inwestycjach trwała 10 lat. W 1996 r. rozpoczęto budowę domu przy ul. Zagórskiej 36. Budynek ten otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii domów wielomieszkaniowych w konkursie zorganizowanym w 1999 r. przez „Gazetę Wyborczą" w Kielcach. Od 1997 r. podjęto 5 nowych inwestycji mieszkalno-usługowych i garażowych. W 2009r. i 2010r. na osiedlu Sady oddano do użytku kolejne 73 mieszkania, 27 lokali użytkowych i 38garaży oraz miejsc parkingowych. W 2003 r. rozpoczął się proces wykupu od miasta 49 ha gruntów zabudowanych przez Spółdzielnię. Obecnie wykupionych jest 99% terenu, a dla członków mieszkających w budynkach na nich stojących ustanawia się notarialnie prawa odrębnej własności lokali wraz z ułam¬kowym prawem do własności gruntu. Obecnie gospodarka zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni prowadzona jest w 4 organizacyjnie wyodrębnionych osiedlach, jej sytuacja finansowa jest satysfakcjonująca. Wskaźniki płynności utrzymują się na bezpiecznym poziomie, a wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Ważną częścią działalności Spółdzielni są remonty budynków, włącznie z klatkami schodowymi i windami. Duży atut stanowią tereny zielone, o charakterze par¬kowym, które zajmują ok. 35 ha gruntów. To bezcenny składnik spółdzielczego majątku: 21 stuletnich dębów uznano za pomniki przyrody. Zieleń doskonale dopełnia zabudowę osiedli. Kielecka SM jest też jedyną wśród spółdzielni mieszkaniowych w Kielcach, która ma 3 wolno stojące fontanny osiedlowe. Zasoby mieszkaniowe uzupełniają także nowoczesne place zabaw, liczne sklepy, apteki, szkoły i przedszkola, urzędy pocztowe, biblioteki i biura Urzędu Miasta. Dobrze rozwinięta komunikacja miejska zapewnia dojazd do centrum miasta w 5 minut.
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z powodzeniem buduje swój pozytywny wizerunek. Identyfikują się z nią tysiące kielczan. Jest wiarygodna dla partnerów handlowych i samorządowych. Aktywnie działa w niej ok. 200 członków samorządu spółdzielczego. Rezultaty pracy rzeszy działaczy społecznych i pracowników etatowych zyskują jej sympatyków oraz tworzą warunki dla funkcjonowania spółdzielczego systemu gospodarowania.

KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
25-344 Kielce
ul. Kujawska 26

tel. 41 34 16 000
fax.41 34 16 300
www.ksm.pl

Galeria

ksm_01.jpg ksm_02.jpg ksm_03.jpg ksm_04.jpg

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Społem Sandomierz

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu działa od 1907 r. Początkowo spółdzielnia istniała pod nazwą Stowarzyszenie Spożywców „Pomoc Bratnia”. Założycielami Stowarzyszenia byli ks. Antoni Rewera,...

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»
Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
pokaż wszystkie»