Branże spółdzielcze

Spółdzielczość Gminna "Samopomoc Chłopska"

Ta gałąź spółdzielczości jest szczególnie silnie powiązana z wsią i środowiskami wiejskimi. Oprócz działalności gospodarczej, spełniają one wyjątkowo ważną funkcję integrowania lokalnych społeczności. Głównym zadaniem jest zaopatrywanie wsi i gospodarstw rolnych w artykuły i narzędzia do produkcji rolnej. Obecnie w kraju funkcjonuje 1336 gminnych spółdzielni. Posiadają one sieć blisko 9000 sklepów. Na rzecz rolników pracuje prawie 2000 baz... więcej informacji»

Spółdzielczość Mleczarska

Spółdzielczość mleczarska jest jedną z tych branż w polskiej spółdzielczości, która ma największy potencjał i rozwija się najbardziej dynamicznie. Z powodzeniem jej produkty konkurują na rynkach zagranicznych, w szczególności na obszarze Unii Europejskiej. W kraju funkcjonuje obecnie 221 spółdzielni mleczarskich, spośród których 110 spełnia kryteria norm produkcji i standardy UE. Spółdzielnie mleczarskie koncentrują się na... więcej informacji»

Spółdzielczość Ogrodniczo-Pszczelarska

Na terenie kraju działa łącznie 118 spółdzielni ogrodniczo - pszczelarskich. Znajdują się one przede wszystkim na terenach wiejskich i małych miejscowościach. Skupiają one producentów warzyw, owoców i kwiatów a także miodu i produktów pochodnych. Część spółdzielni angażuje się także w inne rodzaje działalności, jak np. sprzedaż materiału szkółkarskiego (drzewa, krzewy) pochodzącego z kwalifikowanych szkółek. Prowadzone jest także... więcej informacji»

Spółdzielczość Spożywców "SPOŁEM"

Spółdzielczość Spożywców, to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce - w 2004 r. obchodziła 135-lecie swojego istnienia. Działa na terenie całego kraju zajmując się handlem detalicznym i hurtowym, gastronomią, produkcją piekarską, ciastkarską, masarską i garmażeryjną. Dużym sukcesem jest rozwój sieci handlowych LUX, LUX MINI, ,,Społem Znajomy Sklep” oraz wdrażanie ,,Programu Ekologicznego”. Społemowskie spółdzielnie... więcej informacji»

Spółdzielczość Mieszkaniowa

Spółdzielczość mieszkaniowa jest największą branżą spółdzielczą w Polsce. Działa zarówno w mieście, jak i na wsi. Jej początki na ziemiach polskich przypadają na początki XIX wieku. Wówczas to powstały pierwsze wspólnoty mieszkaniowe w Poznaniu i Bydgoszczy. Obecnie spółdzielczość mieszkaniowa jest najlepiej zorganizowana, dysponuje najsilniejszym potencjałem ekonomicznym, jak również największą liczbą członków. Obecnie w kraju jest 3... więcej informacji»

Banki Spółdzielcze

Co trzecia jednostka bankowa w Polsce to bank spółdzielczy. Banki te łącznie prowadzą 6,9 mln rachunków depozytowych klientów i zatrudniają ponad 27,9 tys. pracowników, co stanowi ponad 18 proc. ogólnego stanu zatrudnienia w sektorze bankowym. Banki spółdzielcze tradycyjnie są mocno związane z poszczególnymi regionami, w których prowadzą działalność. Ich klientami są osoby fizyczne, firmy prywatne, a także instytucje samorządowe oraz... więcej informacji»

Spółdzielnie Rzemieślnicze

Podstawowymi organizacjami samorządu rzemiosła są cechy oraz spółdzielnie rzemieślnicze. Cechy zrzeszają rzemieślników według kryterium terytorialnego oraz rodzaju działalności gospodarczej. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest organizowanie działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej. Organizacjami samorządu gospodarczego... więcej informacji»

Spółdzielnie Pracy

Spółdzielnie pracy są dobrowolnymi zrzeszeniami nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska, w którym żyją. Takie spółdzielnie mają prawo do korzystania z pomocy organów władzy... więcej informacji»

Spółdzielnie Uczniowskie

Spółdzielnie uczniowskie na ziemiach polskich mają ponad stuletnią tradycję, pierwsza Spółdzielnia Uczniowska została powołana w 1900 r. w Pszczelinie k/Warszawy. W 2011 r. w całym kraju działało ponad 5000 Spółdzielni Uczniowskich w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w poszczególnych województwach. Do spółdzielni uczniowskich mogą należeć uczniowie każdej szkoły, począwszy od 3 klasy szkoły podstawowej. Zakładane są podstawówkach, w... więcej informacji»

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»
Społem Kielce

Społem Kielce

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach istnieje na rynku kieleckim od 1919 roku. Dziesiątki lat tradycji oparte są w spółdzielni na handlu, gastronomi oraz produkcji piekarsko-ciastkarskiej. „Społem” PSS jest największą polską firmą...

więcej»
pokaż wszystkie»