Zaproszenie na szkolenie dla Członków Rad Nadzorczych

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

 

Bezpłatne szkolenia dla członków rad nadzorczych!

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w czerwcu br. rozpoczął realizację nowego projektu pt. „Wsparcie Członków Rad Nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią” realizowanego i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

I moduł:

a)    Budowanie strategii rozwoju spółdzielni. Współpraca między Zarządem i Radą Nadzorczą w zakresie zarządzania strategicznego;

b)   Działalność ekonomiczna, elementy analizy finansowej, analiza wskaźnikowa, dokumentowanie operacji gospodarczych, kontrola dokumentów finansowo - księgowych;

c)    Aspekty prawne funkcjonowania spółdzielni: prawo spółdzielcze, polityka kadrowa, obowiązki organów i ich kompetencje, lustracja, przyjmowanie sprawozdań przez Rady Nadzorcze, prawo podatkowe, zabezpieczenie majątku spółdzielni;

II moduł:

a)    Budowanie zespołu, działalność społeczna spółdzielni, praktyczne wdrażania międzynarodowych zasad spółdzielczych;

b)   Promocja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, praktyka w spółdzielniach;

c)    Partnerstwo trójsektorowe (współpraca gminy z biznesem, w szczególności z sektorem spółdzielczym oraz III sektorem), promocja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Szkolenie obejmuje 36 godzin szkoleniowych, w tym:

a)     I moduł: 3 dni (łącznie 24 godziny),

b)     II moduł: wizyta studyjna, 2 dni (łącznie 12 godzin).

  1. Grupa szkoleniowa liczy 15 osób.
  2. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w procesie rekrutacji po 3 dodatkowe punkty otrzymają: osoby, które zasiadają w Radzie Nadzorczej po raz pierwszy oraz osoby niepełnosprawne.
  3. W przypadku dużego zainteresowania zostanie wprowadzone kryterium polegające na ograniczaniu liczby osób z jednej spółdzielni do 3.
  4. Na zakończenie cyklu szkoleniowego uczestnicy będą mogli podejść do egzaminu certyfikującego, który potwierdzi wysoki poziom kompetencji do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania spółdzielni. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do otrzymania certyfikatu. Osoby, które ukończą cykl szkoleniowy, jednak nie podejmą lub nie zdadzą egzaminu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu cyklu.
  5. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Obejmuje udział w trzydniowym szkoleniu i dwudniowej wizycie studyjnej, w tym nocleg, wyżywienie, komplet materiałów szkoleniowych oraz transport podczas wizyty studyjnej.

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ DELEGATURĘ REGIONALNĄ W KIELCACH

 

Termin szkolenia:

I moduł:       Kielce  30 września – 2 października 2013 r.

II moduł:      Raciechowice 17 – 18 października 2013 r.

 

Rekrutacja:

 

Od 26 sierpnia do 16 września 2013 r.

 

Uczestnicy:

15 osób będących Członkami Rad Nadzorczych spółdzielni minimum 5 spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Uczestnicy muszą wziąć udział w całym cyklu szkoleniowym tj. 3 dniowym szkoleniu i wizycie studyjnej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

SM Armatury

SM Armatury

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” jest drugą Spółdzielnią jaka pojawiła się w Kielcach w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorami utworzenia Spółdzielni byli pracownicy Zakładu Budowy Przewodów i Armatury (dzisiejszego...

więcej»
Inwestprojekt Świętokrzyski

Inwestprojekt Świętokrzyski

Spółdzielnia Pracy ”Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach powstała w 1990 roku na bazie Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” działającego od 1958 roku. Dysponujemy stałą kadrą inżynieryjno-techniczną w każdej branży procesu...

więcej»
Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia “SCH” w Staszowie

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie powstała 30 maja 1947 roku. Niezmiennie od tego czasu zajmuje się działalnością handlową i produkcyjną. Aktualnie prowadzi obsługę w 30 placówkach handlowych sprzedaży detalicznej i czterech hurtowniach: spożywczej,...

więcej»
Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy Kielce

Bank Spółdzielczy w Kielcach o całkowicie polskim kapitale jest obecny na rynku lokalnym od 110 lat i ściśle związany z Regionem Świętokrzyskim. Bogate doświadczenie pozwala nam na sukcesywne dostosowywanie oferty produktów i usług finansowych bezpośrednio do potrzeb...

więcej»
pokaż wszystkie»