Zaproszenie na szkolenie dla Członków Rad Nadzorczych

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

 

Bezpłatne szkolenia dla członków rad nadzorczych!

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w czerwcu br. rozpoczął realizację nowego projektu pt. „Wsparcie Członków Rad Nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią” realizowanego i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

I moduł:

a)    Budowanie strategii rozwoju spółdzielni. Współpraca między Zarządem i Radą Nadzorczą w zakresie zarządzania strategicznego;

b)   Działalność ekonomiczna, elementy analizy finansowej, analiza wskaźnikowa, dokumentowanie operacji gospodarczych, kontrola dokumentów finansowo - księgowych;

c)    Aspekty prawne funkcjonowania spółdzielni: prawo spółdzielcze, polityka kadrowa, obowiązki organów i ich kompetencje, lustracja, przyjmowanie sprawozdań przez Rady Nadzorcze, prawo podatkowe, zabezpieczenie majątku spółdzielni;

II moduł:

a)    Budowanie zespołu, działalność społeczna spółdzielni, praktyczne wdrażania międzynarodowych zasad spółdzielczych;

b)   Promocja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, praktyka w spółdzielniach;

c)    Partnerstwo trójsektorowe (współpraca gminy z biznesem, w szczególności z sektorem spółdzielczym oraz III sektorem), promocja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Szkolenie obejmuje 36 godzin szkoleniowych, w tym:

a)     I moduł: 3 dni (łącznie 24 godziny),

b)     II moduł: wizyta studyjna, 2 dni (łącznie 12 godzin).

  1. Grupa szkoleniowa liczy 15 osób.
  2. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w procesie rekrutacji po 3 dodatkowe punkty otrzymają: osoby, które zasiadają w Radzie Nadzorczej po raz pierwszy oraz osoby niepełnosprawne.
  3. W przypadku dużego zainteresowania zostanie wprowadzone kryterium polegające na ograniczaniu liczby osób z jednej spółdzielni do 3.
  4. Na zakończenie cyklu szkoleniowego uczestnicy będą mogli podejść do egzaminu certyfikującego, który potwierdzi wysoki poziom kompetencji do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania spółdzielni. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do otrzymania certyfikatu. Osoby, które ukończą cykl szkoleniowy, jednak nie podejmą lub nie zdadzą egzaminu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu cyklu.
  5. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Obejmuje udział w trzydniowym szkoleniu i dwudniowej wizycie studyjnej, w tym nocleg, wyżywienie, komplet materiałów szkoleniowych oraz transport podczas wizyty studyjnej.

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ DELEGATURĘ REGIONALNĄ W KIELCACH

 

Termin szkolenia:

I moduł:       Kielce  30 września – 2 października 2013 r.

II moduł:      Raciechowice 17 – 18 października 2013 r.

 

Rekrutacja:

 

Od 26 sierpnia do 16 września 2013 r.

 

Uczestnicy:

15 osób będących Członkami Rad Nadzorczych spółdzielni minimum 5 spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Uczestnicy muszą wziąć udział w całym cyklu szkoleniowym tj. 3 dniowym szkoleniu i wizycie studyjnej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Liderzy Spółdzielczości Świętokrzyskiej

Inwestprojekt Świętokrzyski

Inwestprojekt Świętokrzyski

Spółdzielnia Pracy ”Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach powstała w 1990 roku na bazie Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” działającego od 1958 roku. Dysponujemy stałą kadrą inżynieryjno-techniczną w każdej branży procesu...

więcej»
SM Słoneczne Wzgórze

SM Słoneczne Wzgórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach została zarejestrowana 21 lutego 1996 roku. Powstała w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje prawie 5 tys. osób, a powierzchnia użytkowa...

więcej»

SM Iskra

SM Iskra Rok założenia 11.04.1985 r. NIP 959-08-31-183 KRS 0000211064 Obecny Zarząd Spółdzielni: Prezes Zarządu – Andrzej Partyka Członek Zarządu – Maria Kwaśniewska Kontakt: te./fax. (41) 345-43-33

więcej»
SM Pionier

SM Pionier

2 marca 1959 na zebraniu założycielskim, 24 osoby postanowiły utworzyć spółdzielnię, która została wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca pod nazwą „Pionier”. Nowa spółdzielnia w Kielcach wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo...

więcej»
pokaż wszystkie»